SJO STEO
www.sjosteo.com
Contact v.v. Stedum
nalblas@hotmail.com
Contact SV TEO
jeugdvoetbal@svteo.nl

 

Persoonsgegevens


AVG

Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik  tevens dat dat foto’s en video’s door SJO STEO gebruikt mogen worden: Ondertekening

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging aan de v.v. Stedum dan wel SV TEO toestemming om (per kwartaal/maand)  de contributie af schrijven van bankrekening /gironr. 

Vrijwiligers bijlage

Draag jij ook je steentje bij?

SJO STEO is een kleine club die draait op vele enthousiaste vrijwilligers. Mensen die veel, minder of geen verstand hebben van voetbal. We zijn blij met alle hulp! Vrijwilligers zijn heel hard nodig om te kunnen blijven bestaan. Zonder vrijwilligers, geen voetbal meer in Stedum en Ten Post. Daarom vragen we ouders (of familieleden) van onze leden om ook hun steentje bij te dragen. Kunnen we op je rekenen?

Vele handen maken licht werk! Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je aan de beurt bent.

Geef hieronder aan waar je voorkeur naar uit gaat.Vragen over wat vrijwilligerswerk bij SJO STEO inhoudt? Kijk dan op www.sjosteo.com of neem contact op met: Nicole Bijen (Stedum) via M 06 19 22 48 94 of E nalblas@hotmail.com of Marco van Dijk (Ten Post) via M . 06 15 42 81 07